روانشناسی صنعتی و سازمانی


روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانش بررسی رفتار انسان‌ها در محل کار است. می‌کوشد تا با به اجرا گذاشتن نتایج و روش‌های روان‌شناختی به کارگران و سازمان‌ها کمک نماید.
روانشناسی صنعتی یکی از شاخه‌های ارگونومی است .از جمله مباحث مطرح در این شاخه از روان‌شناسی می‌توان به رفتار سازمانی. توسعه و بالندگی سازمان، مشاوره شغلی و حرفه‌ای، روان ‌شناسی مصرف کنندگان، روان ‌شناسی تبلیغات و بازاریابی، روان‌شناسی منابع انسانی، روان‌ شناسی استخدامی، روان‌شناسی بهره وری و غیره اشاره کرد .

 

روانشناسی شخصیت


با روانشناسی شخصیت و کمک گرفتن از آزمون های روانشناختی به طور واضح و مشخص مهارت ها ،علایق ،باور ها و ارزش های شما را مشخص می کنیم تا به سوالات زیر پاسخ دقیق بدهیم :
• من چه مهارت‌های منحصربه‌فردی دارم؟
• ارزش‌های اصلی من چیست؟
• بزرگترین علاقه من چیست؟
• چه تجربه‌های خاصی من را اینگونه که هستم شکل داده است؟
• چه از جنبه شخصی و چه از جنبه حرفه‌ای، می‌خواهم چه کاری انجام دهم؟
• می‌خواهم چگونه و با چه چیزی شناخته شوم؟

 

خدماتی که من ارائه می کنم

خدمات و مواردی که من برای پیشرفت در کسب و کار شما به شما ارائه می کنم .

توسعه سازمانی


توسعه فردی


شخصیت شناسی


منابع انسانی


مقالات آموزشی

    ×